5 Praw Natury

 

ptakMy, ludzie jesteśmy częścią Natury, która nie działa przeciwko nam, a dla nas, tak aby zapewnić nam i naszemu potomstwu przetrwanie.

W lutym 1979 roku Dr Ryke Geerd Hamer (w tym czasie pełnił stanowisko internisty w klinice onkologii w Munich w Niemczech) rozpoczął niesamowitą naukową podróż.
Na podstawie tezy, że wszystkie procesy zachodzące w organizmie kontrolowane są przez mózg, zaczął analizować zdjęcia tomografii komputerowej mózgu u pacjentów porównując je z ich osobistymi przeżyciami. To, co było bodźcem dla Dr Hamera do rozpoczęcia tych badań to jego własna historia – diagnoza raka wkrótce po tragicznej śmierci jego syna w grudniu 1978 roku.
To, co odkrył Dr Hamer było zaskakujące – w momencie kiedy przeżywamy nagłe, nieoczekiwane i wysoce dramatyczne wydarzenie (tzw. szok konfliktowy / konflikt biologiczny / DHS) w mózgu w ściśle określonym miejscu uruchomione zostaje „centrum sterowania” (tzw. ognisko Hamera / HH), które zaprogramowane jest tak, aby wprowadzić organizm w stan sprostania tej konkretnej sytuacji stresowej.
Dr Hamer ustalił, że po tym jak mózg odbiera uderzenie DHS-u, i jest to wyraźnie widoczne na zdjęciu TK mózgu, organ lub tkanka również reaguje w bardzo konkretny sposób. W zależności od natury konfliktu, organ reaguje albo podziałem komórek (np. wzrost guza) albo zanikiem komórek (np. ubytki komórek).
Przypatrzmy się rakowi płuc.
Nasze płuca składają się z milionów pęcherzyków płucnych (malutkie worki powietrzne), które regulują oddychanie, a co za tym idzie – dostawy tlenu do organizmu.
Dr Hamer odkrył, że typ konfliktu powiązany z komórkami pęcherzyków płucnych to „strach przed śmiercią”, ponieważ w sensie biologicznym strach przed śmiercią jest utożsamiany z niemożnością oddychania.
W momencie przeżycia konfliktu „strach przed śmiercią” (np. w wyniku otrzymania diagnozy „rak”, która w dzisiejszych czasach jest nierozerwalnie połączona ze słowem „śmierć”), komórki pęcherzyków płucnych natychmiast rozpoczynają dzielenie się, formując guza w płucach. Guz będzie rósł tak długo, jak długo konflikt pozostawać będzie w aktywności.
I zupełnie przeciwnie do współcześnie panujących poglądów na ten temat, proces podziału komórek w płucach nie jest niczym bezsensownym, ale ma swój biologiczny sens – ma powiększyć objętość płuc, tak aby zwiększyć szanse na przetrwanie osobnika, który zagrożony jest śmiercią (śmierć = brak powietrza).
Dr Hamer ustalił, że u człowieka rak płuc powstaje tylko wtedy, kiedy na TK mózgu wyraźnie widać koncentryczne, okrągłe ogniska Hamera.
Ponieważ faza zdrowienia może pojawić się tylko i wyłącznie po rozwiązaniu konfliktu, GNM koncentruje się na znalezieniu momentu uderzenia konfliktu oraz rozwiązaniu go. Najważniejsze jest stworzenie pacjentowi atmosfery wolnej od strachu i paniki, tak aby mógł on rozpocząć fazę zdrowienia i przejść przez nią, bez wchodzenia na szyny, czy przeżycia nowych konfliktów.
W fazie zdrowienia cały organizm przechodzi przez proces naprawy, w efekcie którego ma nastąpić odzyskanie równowagi.
W przypadku raka płuc, po rozwiązaniu konfliktu poprzez nadzieję, wsparcie dla pacjenta i przede wszystkim zrozumienie naturalnej funkcji raka/guza, guz płuc przestaje rosnąć. Następnie będzie on rozkładany przez wyspecjalizowane do tego zadania mikroby. W przypadku tkanki, z której zbudowane są pęcherzyki płucne, aktywowane są prątki gruźlicy, które rozkładają niepotrzebne już komórki. Resztki guza są odpluwane (mokry kaszel) w postaci gruźliczej wydzieliny często z domieszką krwi. Stan ten określany jest w medycynie jako: gruźlica płuc.
W sytuacji kiedy właściwych mikrobów nie ma w organizmie (szczepienia, nadużywanie antybiotyków, itp.) guz otorbia się i pozostaje w organizmie. Gdy taki pacjent wykona badanie płuc, na którym widać będzie te niegroźne otorbione guzki, a lekarz zdiagnozuje je jako potencjalnie niebezpieczne, może to spowodować przeżycie nowych konfliktów i rozpoczęcie nowych SBS-ów…
Dr Hamer twierdzi, że taka sama sytuacja występuje w przypadku raka przełyku, odbytnicy, okrężnicy, nerek, wątroby, prostaty, macicy, gruczołów mlecznych – każdy rak połączony jest z konkretnym typem konfliktu, co Dr Hamer potwierdził na tysiącach przypadków pacjentów.
Narządy wymienione powyżej kontrolowane są przez tzw. mózg stary (pień mózgu, móżdżek) i w fazie aktywnej charakteryzują się przyrostem guza. Odwrotnie jest w przypadku organów kontrolowanych przez mózg nowy (łożysko nowego mózgu, kora mózgowa) tj. jajniki i jądra, szyjka macicy, oskrzela, krtań, kości, węzły chłonne. Organy te reagują utratą tkanki (martwica lub owrzodzenia) w fazie aktywnej, np. martwica jajnika i jądra. Taki stan martwicy nie pojawia się przypadkowo, ale ma swoją biologiczną przyczynę.
Po rozwiązaniu konfliktu ubytki na tkankach zostają wypełnione przez nowe komórki. Na tym etapie można wykryć u pacjentów guzy na jajnikach lub jądrach, raka szyjki macicy, raka oskrzeli lub krtani, chłoniaka, jak również różnego rodzaju mięsaki. Medycyna tradycyjna uważa te raki za złośliwe narośle, a tak naprawdę są to zdrowiejące guzy, które wraz z ukończeniem fazy zdrowienia zmniejszą swój rozmiar, by potem całkowicie zniknąć.
GNM definiuje – po raz pierwszy w historii – biologiczne kryteria klasyfikacji guzów w oparciu o naukę embriologii i ewolucji. Dr Hamer wyjaśnia dlaczego wybrane komórki naszego organizmu nagle zaczynają się dzielić, dlaczego guz przyrasta na wybranym narządzie, jaki specyficzny konflikt wywołuje wzrost guza, z jakiego miejsca w mózgu guz jest sterowany i jakie terapeutyczne działania można podjąć w przypadku wybranych typów guzów.
Wiemy, że guz, który rośnie podczas fazy zdrowienia i jest jej częścią, jest zupełnie innej natury niż guz, który rośnie podczas aktywności konfliktu i jest naturalną odpowiedzią organizmu na konieczność podjęcia walki o przetrwanie.
Dzisiejsza medycyna kojarzy raka tylko i wyłącznie z rosnącym nowotworem, zupełnie pomijając 2 fazy każdej „choroby”; interpretuje raka jako komórki, które zachowują się jak w amoku. Samo słowo „rak” w społeczeństwie kojarzone jest z lękiem, rozpaczą, z czymś co nie daje żadnej nadziei.
W oparciu o naturalne biologiczne prawa, które determinują przyczynę, rozwój oraz proces regeneracji raka, paradygmat naukowy mówiący o niszczących komórkach rakowych nie może dłużej obowiązywać.
Rozległe badania prowadzone przez Dr Hamera jasno pokazują, że standardowa klasyfikacja guzów (łagodne / złośliwe) jest błędna.
Natura zawsze działa zorientowana na cel, a tym nadrzędnym celem jest zabezpieczenie jej przetrwania. My ludzie jesteśmy częścią Natury, która nie działa przeciwko nam, a dla nas, tak aby zapewnić nam i naszemu potomstwu przetrwanie.
Artykuł napisany przez Caroline Markolin. Link do oryginalnego artykułu tutaj.

 

Tagi , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz