Podstawowe pojęcia w przebiegu każdej choroby

Natura komunikuje się z nami uniwersalnym językiem.
Język Natury to Prawa, którym podlegają wszystkie istoty żywe na Ziemi.
Tzw. „choroba” jest częścią tych Praw. Jej źródłem nie są niebezpieczne zarazki, osłabiony system odpornościowy, nie jesteś też ofiarą swoich genów.
Poznawanie 5 Praw Natury zaprowadzi Ciebie do źródła – a źródłem jesteś TY sam…
Choroba ma swój początek i koniec… w Tobie .

Proces rozpoznania tego, to najciekawsza podróż jakiej możesz się podjąć.
Cieszę się, że mogę Ci w tej podróży towarzyszyć.
Monika Stawicka
Poniższe opracowanie możesz odsłuchać w wersji nagrania wideo  „Podstawowe pojęcia w przebiegu każdej choroby”


DHS – Dirk Hamer Syndrom – Syndrom Dirka Hamera.
Biologiczny konflikt jest początkiem każdego zachorowania (za wyjątkiem urazów, zatruć i skrajnego niedożywienia). Jest to wydarzenie, które „coś” zmienia – nagle wychodzisz ze strefy swojego codziennego komfortu, a wkraczasz w fazę męczącego Cię stresu. Kryteria biologicznego konfliktu opisuje 1 Prawo Natury.

CA – faza aktywności biologicznego konfliktu.
Inaczej nazywana fazą zimną, fazą stresową, sympatykotoniczną (zmienia się praca autonomicznego układu nerwowego).
W aktywność konfliktową zaangażowane są 3 płaszczyzny organizmu: psychika – zajęta jest konfliktem, w mózgu – uruchamia się centrum dowodzenia „programem choroby”, tzw. ognisko Hamera, a na narządzie – powstaje zmiana, która ma na celu pomóc osobie poradzić sobie w doświadczanym stresie – właśnie poprzez wytworzoną na narządzie zmianę.  Objawy fazy aktywnej konfliktu opisuje 2 Prawo Natury.

To iloczyn intensywności fazy aktywnej (czyli jak mocno odczuwasz dramatyczne wydarzenie) do czasu jej trwania.
Masa konfliktowa decyduje jak duże zmiany wytworzą się na narządzie oraz jak duże będzie ognisko Hamera w mózgu. Można powiedzieć, że masę konfliktu budujesz Ty sam.  Dokładniej tę kwestię i to, co możesz dla siebie zrobić podczas aktywności konfliktowej omawiam na wykładzie: „Co robić, a czego nie robić, kiedy uderza biologiczny konflikt”.

CL – Konfliktoliza czyli ustanie biologicznego konfliktu.
Moment, w którym ustaje przyczyna stresu. Następuje uwolnienie od problemu, osoba odczuwa psychiczny spokój i ulgę. Moment rozwiązania konfliktu manifestuje się często westchnieniem albo rozluźnieniem odczutym w ciele.

PCL – faza zdrowienia. Po odczutej uldze, organizm przestawia się na fazę ciepłą, tzw. wagotoniczną, fazę zdrowienia – teraz po przebytej fazie stresowej i związanych z nią zmianach, organizm będzie dochodził do równowagi. Ten powrót do równowagi jest procesem – samonaprawy, samoregeneracji. To, co dotychczas nazywaliśmy chorobą jest właśnie fazą zdrowienia – to dlatego tak rewolucyjne i transformujące jest TO NOWE SPOJRZENIE na tzw. chorobę.

Epi-kryzys to szczytowy moment fazy zdrowienia, można powiedzieć – moment kulminacyjny.
Dr Hamer mówił, że kiedy pacjent spokojnie przejdzie epi-kryzys, to faza zdrowienia „będzie przebiegać już po prostej” – czyli bez większych komplikacji. Epi-kryzys jest momentem wyrównawczym, po którym organizm będzie dążył do równowagi. Jego celem jest wyparcie wszystkich obrzęków na narządach, a zwłaszcza w mózgu, udrożnienie przewodów, przywrócenie funkcji. Więcej informacji o biologicznym sensie kryzysów, ich przebiegu oraz o tym, jak sobie radzić podczas niepokojących objawów, udostępniam w moim wykładzie „Kryzysy ozdrowieńcze w ujęciu 5 Praw Natury”.

Normotonia to powrót do równowagi.
Każda faza zdrowienia, jeśli jest nieprzerywana i niezakłócana, ma tendencję do naturalnego powrotu do balansu. Zdolność do samoregeneracji oraz późniejszego odzyskania pełnej funkcjonalności wprogramowana jest w biologiczny kod komórkowy naszych ciał. I proces ten nie ma nic wspólnego z zastosowanymi lekami, suplementami, czy afirmacjami – tak po prostu został on zaprogramowany – aby z ostateczności zawsze prowadzić do pełnej regeneracji i balansu.

SBS – Sensowny Biologiczny Program Natury – to przebieg PROGRAMU CHOROBY od momentu uderzenia biologicznego konfliktu do momentu powrotu do normotonii.
Spójrz teraz na całą grafikę w 2 Prawie Natury – teraz, gdy już znasz podstawowe pojęcia Języka Natury możesz spojrzeć na tę grafikę szerzej – widząc chorobę kompleksowo, czyli już w momencie kiedy uderza biologiczny konflikt, a nie jako wyrwany z kontekstu urywek.
W Języku Natury nie będziemy już zatem używać terminu „choroba” – zastąpimy ją „Biologicznym Programem”, który również w nowej – szerszej perspektywie będziemy widzieć kompleksowo.
Ważne jest to, abyś wiedział, że każdy narząd ma swój charakterystyczny przebieg „Biologicznego Programu” – z przewidywalnymi objawami zarówno podczas fazy aktywnej, jak i fazy zdrowienia. Dr Hamer stworzył kompleksową tabelę diagnostyczną, w której opisuje przebiegi Biologicznych Programów wszystkich narządów w naszym ciele.
Niesamowite jest to, że nie musisz się głowić i zastanawiać do jakiej fazy przyporządkować możesz swoje objawy – po prostu korzystasz z tabeli – wtedy przychodzi spokój i możliwość obserwacji toczących się w ciele objawów – bez paniki i panicznych działań.

Biologiczny sens każdego zachorowania.
Tę część odkrycia dr Hamera najtrudniej zaakceptować. Kłóci się z tym, czego nas nauczono, co w nas wpojono – że choroba to coś złego i niebezpiecznego.
Kiedy zrozumiesz sens każdej zmiany w Twoim ciele, to dokona się w Tobie transformacja świadomości, którą przyrównać można do „przeskoku kwantowego”.
Przykład:
Mąż nagle informuje, że opuszcza rodzinę. Żona przeżywa potężny szok, nagły i niespodziewany, wysoce dramatyczny. W tym momencie następuje ASOCJACJA – przyporządkowane jest odczucie –> SEPARACJA / ROZSTANIE Z MĘŻEM do tematu konfliktu –> KONFLIKT „ROZŁĄKA”, który połączony jest z NASKÓRKIEM.
Na naskórku rozpoczynają się zmiany – (1) ubywa komórek naskórka na skutek zerwania kontaktu żona-mąż (mąż odkrywa się od ciała żony), (2) żona traci czucie na naskórku tak, aby nie czuć męża oraz (3) ma problemy z pamięcią krótkotrwałą, aby zapomnieć o nim.  Ta sensowna pomoc na poziomie narządu ułatwi żonie przetrwanie ciężkiej rozłąki.
Objawy te dotąd niezrozumiane, teraz w kontekście ich biologicznego sensu, jawią się w nowym świetle. 
Jeśli przykład Cię zainteresował, to możesz zgłębić temat chorób skóry odsłuchując ponad 2-godzinny wykład: „Choroby skóry w ujęciu 5 Praw Natury”.

Czym jest zatem rak? Czym się różni guz złośliwy od łagodnego? W medycynie konwencjonalnej jedynym kryterium złośliwości jest to, jak szybko dzielą się komórki guza. Im szybciej przebiega ten proces, z tym „złośliwszym” guzem mamy do czynienia.
Jednak konfrontując każdą zmianę w ciele z przebiegiem Biologicznego Programu wiemy, że każde namnożenie komórek jest sensowne – realizowane na polecenie mózgu i zawsze poprzedzone przeżyciem biologicznego konfliktu.
Takie sensowne namnażanie komórek ma miejsce w dwóch przypadkach: przy namnażaniu się komórek w fazie aktywnej konfliktu, oraz przy namnażaniu komórek w fazie zdrowienia, które w istocie jest procesem uzupełniania. O tym mówi 3 Prawo Natury oraz porządek embriologiczny każdej zmiany.

Czy znając Prawa Natury, możemy dalej wierzyć w to, co mówi nam się na temat raka?
Znając biologiczny porządek każdej zmiany w ciele, wydaje się to bezzasadne, wręcz śmieszne… kiedy rozpoznajesz, że nie ma czegoś takiego jak rak, złośliwy, przerzut, śmiertelny. Kiedy nagle pojmujesz, że wszystko co Tobie mówiono, czego Ciebie nauczono było po prostu kłamstwem, bądź rozumiane było „na opak”.

Życzę Tobie wspaniałej podróży z tą NOWĄ WIEDZĄ,  która już TERAZ – w chwili gdy zapoznajesz się z tymi informacjami – wpływa na rozwój Twojej świadomości i kształtowanie nowego podejścia nie tylko do tzw. chorób, ale do wszystkich procesów zachodzących w Naturze.

Monika Stawicka

„Natura nie jest naszym wrogiem. Troszczy się o nas, chroni nas i chce zapewnić nam przetrwanie”

Komentarze są wyłączone.