Wykłady i prelekcje

Serdecznie zapraszamy na nasze wykłady osoby, które chciałyby poznać odkrycie dr Ryke Geerda Hamera. Odkryte przez Doktora Biologiczne Prawa Natury zostały przez niego nazwane „Nową Medycyną”, potem „Germańską Nową Medycyną”, a obecnie noszą nazwę„Germańska Heilkunde”.

Nasza działalność edukacyjna opiera się na odkrytych przez dr Hamera 5 Biologicznych Prawach Natury, omawianych na podstawie wybranych narządów i przykładów. Prowadzimy również prelekcje na zlecenie instytucji i stowarzyszeń związanych z promocją  szeroko pojętej „świadomości zdrowia”.

Nasz cykl wykładów prowadzony jest na 3 poziomach zaawansowania i obejmuje 6 dni szkolenia:

Wykład 1 ► Wprowadzenie do 5 Praw Natury

Wykład 2 ► Omówienie listków zarodkowych i wybranych jednostek chorobowych. Omówienie konfliktów rewirowych w korze mózgowej.

Wykład 3 ► Omówienie zaburzeń psychicznych w świetle odkrycia doktora Hamera. Konflikty płciowe, ciąża, konflikty wewnątrzmaciczne, menstruacja.

Dodatkowo organizujemy wykłady uzupełniające, tzw. „Maratony narządów , na których omawiane są już tylko wybrane programy poszczególnych narządów.

Aktualne terminy naszych wykładów znajdziesz w menu bocznym ► Nadchodzące wydarzenia

Kreska_1Program wykładów:

WYKŁAD 1

Dzień 1
► Przybliżymy sylwetkę doktora Ryke Geerda Hamera oraz okoliczności odkrycia przez niego 5 Biologicznych Praw Natury.
► Poznasz każde z 5 Biologicznych Praw Natury, m.in. „Żelazną regułę raka”.
► Poznasz nomenklaturę i podstawowe zagadnienia niezbędne do zrozumienia odkrycia dr Hamera.
► Dowiesz się:
– czym jest konflikt biologiczny,
– jak funkcjonuje nasze ciało, psychika i mózg w sytuacji nagłego, niespodziewanego i dramatycznego wydarzenia,
– jak odróżnić konflikt biologiczny od konfliktów psychologicznych,
– jakie znaczenie ma ustalenie biologicznej ręczności,
– jaką rolę odgrywają mikroby w naszym organizmie,
– co powoduje alergię,
– czym są przerzuty nowotworowe w świetle odkryć doktora Hamera,
– jak naprawdę działają leki,
– jaki jest mechanizm tzw. spontanicznych uzdrowień,
– poznasz mapy mózgu stworzone przez dr Hamera.
► Dowiesz się czym naprawdę są różne rodzaje nowotworów i jak można je uporządkować. Poznasz system diagnozowania oparty na embriologii.
Poznasz przebieg Sensownych Biologicznych Programów Natury nerki i odpowiadające im diagnozy medyczne (m.in. mocznica, niewydolność nerek, rak nerki, zapalenie miedniczek nerkowych, nadwaga).

Dzień 2
► Wiedza embriologiczna jako podstawa diagnostyki:
– omówienie listków zarodkowych (endoderma, mezoderma, ektoderma)
– prezentacja tabeli diagnostycznej opracowanej przez dr Hamera.
► Dowiesz się jak interpretować diagnozy medyczne i tzw. jednostki chorobowe, które w świetle odkryć dr Hamera możemy uporządkować inaczej i określić stojące za nimi konflikty, na przykładzie:
– przeziębienia,
– grypy,
– chorób zakaźnych,
– chorób wieku dziecięcego.
► Dowiesz się czym są schorzenia chroniczne i jakie konflikty kryją się za diagnozami:
– jelito drażliwe (zaparcia / biegunki)
– choroba Leśniowskiego-Crohna
– choroba Hashimoto
– trądzik
– alergie skórne, AZS
– przewlekłe zapalenie zatok, katar sienny

WYKŁAD 2

Dzień 1
► Krótkie przypomnienie każdego z Pięciu Praw Natury, ze szczególnym uwzględnieniem listków zarodkowych (endoderma, mezoderma, ektoderma).
► Omówienie programów układu oddechowego:
– nos i zatoki (katar, krwawienia z nosa, kichanie, tzw. katar alergiczny),
– krtań, oskrzela i płuca (kaszel suchy / mokry, zapalenie oskrzeli, astma, zapalenie płuc, mukowiscydoza, gruźlica i rak płuc).
► Omówienie programów jamy ustnej – uporządkowanie wg 5 Praw Natury następujących diagnoz medycznych: afty, pleśniawki, kandydoza, pieczenie jamy ustnej i języka, zapalenie przyusznic, ropień ślinianki, kamica ślinianek, zespół Sjögrena, paradontoza, próchnica, nadwrażliwość zębów, przetoki, ropnie.
► Dowiesz się czym w świetle odkryć dr Hamera są białaczka, chłoniaki ziarnicze i nieziarnicze.
► Omówienie programów mięśni i odpowiadających im diagnoz medycznych (atrofia mięśni, przerost mięśni, fibromialgia, stwardnienie rozsiane, stwardnienie zanikowe boczne, napady padaczkowe, choroba Parkinsona).
► Omówienie programów niektórych części mózgu (przysadka mózgowa, szyszynka, wzgórze, splot naczyniówkowy, osłonki mielinowe) oraz przyczyn udarów, wodogłowia, zapalenia opon mózgowych.

Dzień 2
► Omówienie wszystkich konfliktów rewirowych, regulujących nasze zachowania w grupie,  decydujących o relacjach i hierarchii w stadzie.
► Omówienie następujących programów i odpowiadających im diagnoz medycznych:
– krtań (zapalenie krtani, rak krtani, kaszel),
– oskrzela (zapalenie oskrzeli, rak oskrzeli),
– astma krtaniowa i oskrzelowa,
– odbyt (hemoroidy),
– żołądek, przewody wątroby i trzustki (kolka żołądkowa, żółtaczka, wydalanie kamieni żółciowych, zapalenie trzustki),
– miedniczki nerkowe, moczowody, pęcherz moczowy, cewka moczowa,
– szyjka macicy (rak szyjki macicy),
– pęcherzyki nasienne,
– żyły (zatorowość płucna, tachyarytmia) i tętnice wieńcowe serca (zawał serca, bradyarytmia).
► Reguła wagi – wyjaśnienie mechanizmu powstawania stanów depresyjnych i manicznych.
► Przyczyny powstawania homoseksualizmu, zmian osobowości i zaburzeń psychicznych (tzw. konstelacji schizofrenicznych).

WYKŁAD 3

Dzień 1
► Czy choroba psychiczna jest wadliwym funkcjonowaniem mózgu, czy może sensownym działaniem Natury? Okazuje się, że w świetle odkryć dr Hamera nic nie dzieje się przypadkowo i z pozoru dziwne i irracjonalne zachowania osobnika mają swoją przyczynę oraz biologiczny sens. Omówimy warunki jakie muszą zaistnieć, aby wystąpiły zaburzenia psychiczne.
► Poznasz charakterystyczne konstelacje ( i ich objawy), które powstają w poszczególnych częściach mózgu:
– pień mózgu (dezorientacja, demencja, osłabienie intelektualne);
– móżdżek (oziębłość emocjonalna, zachowania asocjalne, stan wypalenia emocjonalnego, tzw. osobowość dysocjacyjna);
– łożysko nowego mózgu (megalomania);
– kora mózgowa (przypomnienie reguły wagi i mechanizmu powstawania stanów depresyjnych i manicznych); omówienie konstelacji rewirowych.
► Omówimy konstelacje dotyczące zmysłów powodujące halucynacje (węchowe, słuchowe, wzrokowe, czuciowe), stany lękowe, urojenia i paranoje;.
► Dowiesz się jakie programy stoją za medycznymi diagnozami: nadpobudliwość, ADHD, choroba Alzheimera, anoreksja, bulimia, autyzm, agresja, skłonności samobójcze, sadyzm, masochizm, nimfomania, mania prześladowcza, nietrzymanie moczu, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne.

Dzień 2
► Omówimy programy męskich i żeńskich narządów płciowych (prostata, jądra, pęcherzyki nasienne, macica, jajniki) i stojące za nimi diagnozy medyczne: rak macicy, rak jajnika, rak jądra i rak prostaty.
► Wyjaśnimy biologiczny sens cyklu miesiączkowego (bóle menstruacyjne, nieregularny cykl, zaburzenia w dojrzewaniu).
► Omówimy przebieg ciąży oraz porodu zgodnie z fazami Sensownego Biologicznego Programu Natury oraz komplikacje towarzyszące ciąży (m.in. cukrzyca, obrzęki, żylaki, rozstępy).
► Poznasz najczęstsze konflikty przeżywane przez płód w łonie matki.
► Omówienie tematów, które szczególnie interesują uczestników.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.