Bezsenność

W Naturze nic nie dzieje się bez sensu, bez celu, bez przyczyny.
Każda zmiana jest próbą dostosowania się do zmieniających się warunków otoczenia.
Człowiek w swoim rytmie dobowym również podejmuje takie próby – bezsenność oraz zaburzenia naturalnego rytmu dobowego są również próbą dostosowania się do CAŁOŚCI.
Jednak w ostatecznym rozrachunku dążą do balansu – czyli do zachowania synchronii pomiędzy dniem i nocą, pomiędzy aktywnością i odpoczynkiem.

Bezsenność w świetle odkryć dr Ryke Geerda Hamera jawi nam się w nowym świetle, zyskuje nową interpretację, w końcu możemy ją zrozumieć i zinterpretować jej „przesłanie”.
Bezsenność wkomponowuje się w Sensowny Biologiczny Program Natury również sensownie, a godziny wybudzania się wspomagają poszczególne fazy SBS-u.

Bezsenność związana z aktywnością konfliktową, czyli zaraz po uderzeniu biologicznego konfliktu, kiedy wchodzimy w stres i ciągłą psychiczną aktywność dotyczącą konfliktu ma 4 oblicza:

 • jeśli konflikt jest bardzo duży, to taka osoba zaczyna cierpieć na całkowitą bezsenność.
  I pomimo że jest zmęczona, ciało chce odpocząć, to taka osoba nie może zasnąć.
  Taka sytuacja zazwyczaj ma miejsce, kiedy przydarza się potężna trauma – niespodziewana śmierć / odejście ukochanej osoby, wydarzenia losowe postrzegane jako wyjątkowo dramatyczne – nagła utrata miejsca zamieszkania, źródła dochodów, itp.
 • klasycznym objawem aktywności konfliktowej jest wybudzanie się o 4 nad ranem.
  4 nad ranem to początek dnia w Naturze, wschód słońca, sygnał do rozpoczęcia aktywności zwierząt lądowych, które prowadzą dzienny tryb dnia.
  Według tego rytmu funkcjonuje również człowiek.
  W tym wypadku zwykła dzienna aktywność zostaje wydłużona („przejmuje” część wagotonii), gdyż zaistniała taka biologiczna potrzeba. A tą potrzebą jest jak najszybsze rozwiązanie konfliktu.
  Te dodatkowe godziny aktywności są dla człowieka szansą na znalezienie rozwiązania konfliktu.
  Dodatkowo według naszej już ludzkiej definicji możemy to interpretować następująco: te dodatkowe godziny to prezent od Natury, abyśmy szybko znaleźli rozwiązanie konfliktu i uniknęli tym samym wytworzenia się nadmiernych zmian na narządzie/tkance oraz w mózgu.
  Można to również zinterpretować jako naturalną terapię poprzez bezsenność.
 • Dodatkowe dwa oblicza aktywnej bezsenności to niemożność wieczornego zaśnięcia – „mielimy” problem, nie możemy się od niego uwolnić, w towarzyszącym temu procesowi również napięciu ciała i psychiki tkwimy bezsennie w łóżku nie mogąc zasnąć
  oraz
 • wybudzamy się w nocy i wówczas problem (konflikt) pojawia się jakby w tle przykryty nocnym zaspaniem i zamroczeniem – jednak zdecydowanie tam jest i konfliktowe myśli mogą nachodzić mniejszymi, albo większymi falami.

Nie powinnam tu pominąć ważnego wydarzenia jakim jest kryzys epileptyczny (tzw. epi-kryzys).
On również jest częścią fazy aktywnej i związany jest z wybudzaniem się ze snu.
Kryzys to moment zwrotny w fazie zdrowienia. Pozwala zakończyć fazę zdrowienia A (obrzęki, wysięki) i przejść do kolejnej fazy – B (gojenie, zasklepianie się ran).
W czasie kryzysu na krótszy lub dłuższy moment organizm osobnika wchodzi ponownie w aktywność, aby pozbyć się z organizmu obrzęków (narząd i mózg).
W tym krótkotrwałym, ale intensywnym momencie w nocy, mogą pojawić się objawy kryzysu charakterystyczne dla SBS-u konkretnego narządu, który przechodzi fazę zdrowienia – zazwyczaj podczas nocnej wagotonii.
Zatem i tu pojawia się wybudzanie w nocy, ale z powodu „kryzysowych” objawów, które możemy rozpoznać posiadając wiedzę 5 Praw Natury, wtedy możliwe jest spokojne przejście epi-kryzysu, a nie paniczne wchodzenie w objawy: „co się dzieje?”, „czy się uduszę?”, „umieram?”, itp.
Podsumowując, objawy nocnego epi-kryzysu są często nasilone, intensywne, ale ograniczone czasowo (stąd panika jest tu niewskazana, a nawet groźna).
Mogą przychodzić pojedynczo, albo sekwencjami.
Towarzyszą im uogólnione objawy w postaci dreszczy, odczucia słabości, zawrotów głowy, podwyższonego ciśnienia oraz objawy epi-kryzysu charakterystyczne dla fazy zdrowienia przechodzonego w tym momencie SBS-u – np. atak świszczącego kaszlu, atak astmy, trudności w oddychaniu, bóle i uciski w klatce piersiowej, niemiarowość akcji serca, skurcze mięśni, kolki żołądkowe, jelitowe, spontaniczna biegunka, mdłości lub wymioty.

Mamy jeszcze jeden typ bezsenności – na który cierpi osoba znajdująca się w fazie zdrowienia.
Podczas gdy jesteśmy w głębokiej fazie zdrowienia, najczęściej z takimi objawami jak gorączka, stan zapalny, czy bóle, bardzo często nie możemy zasnąć maksymalnie do 3 w nocy. I nie występuje tu kontekst konfliktowy, mamy całkowitą pewność, że jesteśmy w fazie zdrowienia. Człowiek w tym wypadku nie śpi do 3 w nocy, czuwa jak zranione i chore zwierzę, narażone na ataki nocnych drapieżników. Najwyraźniej ten kod przetrwania u zwierząt manifestuje się również u nas – ludzi jako część naszego połączenia z Prawami Natury.

Bezsenność ma różne oblicza, można rozpatrywać jej różne aspekty… a łącząc ją z naszym rytmem dobowym – tym co spożywamy w ciągu dnia i jak wygląda nasza codzienna aktywność (albo skierowana na sympatykotonię – pobudzenie, albo wagotonię – uspokojenie, wyciszenie) – możemy otrzymać kompletny, całościowy obraz tego, co wpływa na nasz rytm dobowy.

Zapraszam Cię do zapoznania się moim warsztatem „Bezsenność oraz zaburzenia naturalnego rytmu dobowego w ujęciu 5 Praw Natury”, który w sposób kompletny i całościowy pozwoli Tobie spojrzeć na Twój osobisty rytm dobowy – co na niego wpływa, ale też – co go zaburza.

Warsztat składa się z 3 kroków:
1. część otwierająca temat bezsenności oraz rytmu dobowego – ankieta, w której pytania skonstruowane są tak, abyś odpowiadając na nie był przygotowany do znalezienia odpowiedzi podczas odsłuchiwania części wykładowej
2. 2,5 godzinny wykład „Bezsenność oraz zaburzenia naturalnego rytmu dobowego w ujęciu 5 Praw Natury”
3. formularz do pracy ze swoim osobistym rytmem dobowym.

Przygotowanie artykułu: Monika Stawicka

Jeśli chcesz udostępnić niniejszy artykuł, lub go skopiować, to zawsze podaj jego źródło.
Nie wyrażam zgody na kopiowanie niniejszego materiału bez podania źródła. 

Komentarze są wyłączone.