Homoseksualizm

Szkolenie „Homoseksualizm w ujęciu 5 Praw Natury/ Germańskiej Medycyny”

Nagranie video części wykładowej
Czas trwania: 2 h 20 min

Cena: 250 zł

Czy moglibyśmy homoseksualizmu się bać, unikać, brzydzić, odczuwać, że osoba homoseksualna jest gorsza, inna, inaczej skonstruowana, obarczona jakimiś genetycznymi nieprawidłowościami itd….., gdyby nie to, jaki obraz osób homoseksualnych postawiano przed naszymi oczami?

Dr Ryke Geerd Hamer proponuje nam nowe podejście do homoseksualizmu – pozorne zaburzenie możemy teraz zobaczyć w nowym świetle – jako sensowne rozwiązanie Natury regulujące strukturę stada, a nastawione na cel nadrzędny – przetrwanie.
Szkolenie oferuje nam również nowe spojrzenie na osobę homoseksualną – pod jej innością ukryte są biologiczne konflikty, które przeżyła we wczesnym dzieciństwie. Kiedy zaczynamy widzieć w ten sposób, to zmienia się całkowicie nasza postawa wobec osób homoseksualnych, a wiedza o 5 Prawach Natury działa na nas uwalniająco.

Szkolenie obejmuje następujące tematy:

 1. Homoseksualizm w Naturze – przykłady zachowań homoseksualnych u zwierząt
 2. Stado wilków jako przykład rozwiązań homoseksualnych Natury
 3. Fenomen wilka zastępcy – homoseksualna strategia regulowania hierarchii w stadzie
 4. Co w Naturze decyduje o homoseksualności osobnika i jakie konflikty biologiczne za tym stoją?
 5. Jak ciało i hormony zmieniają się u osoby homoseksualnej?
 6. Dlaczego osoby homoseksualnej nie można terapeutyzować pod kątem „stania się normalną”?
 7. Konsekwencje rozwiązywania biologicznych konfliktów, które stoją za homoseksualizmem
 8. Czym podyktowane jest zatrzymanie w rozwoju osobniczym u osoby homoseksualnej? Jak możemy zaobserwować ten fenomen?
 9. Jakich konstelacji schizofrenicznych może doświadczać osoba homoseksualna i jakie są najczęstsze zmiany w zachowaniu takiej osoby?
 10. Męski i kobiecy homoseksualizm (męska i kobieca lesbijka, męski i kobiecy gej)
 11. Jak biologiczne konflikty regulują relacje partnerskie w związkach homoseksualnych?
 12. Czym jest proces odkrywania seksualności, czy i jak przechodzą go osoby homoseksualne?
 13. Jak możemy wytłumaczyć tzw. biseksualność, czym ona jest w świetle 5 Praw Natury?

UWAGA:
szkolenie prowadzone jest na poziomie średnio-zaawansowanym.
Znajomość podstawowych pojęć oraz map mózgu (szczególnie ośrodki rewirowe w korze mózgowej) będzie pomocna przy wspólnej komunikacji podczas wykładu i warsztatu.
Przeczytaj również: minimum programowe

Jeśli jesteś zainteresowana / zainteresowany zakupem szkolenia „Homoseksualizm w ujęciu 5 Praw Natury / Germańskiej Nowej Medycyny” skontaktuj się ze mną e-mailowo:  5pnedukacja@gmail.com

Szkolenie prowadzi:
Monika Stawicka właścicielka strony www.5prawnatury.pl
Autorka kursów, szkoleń i wykładów tematycznych oraz autorskich warsztatów rozwoju osobistego zorientowanych wokół tematyki 5 Praw Natury / Germańskiej Nowej Medycyny. 

 Przeczytaj opinie absolwentów wykładów i szkoleń.

Komentarze są wyłączone.