WSPARCIE

W ramach spotkań oferuję:

💙 spotkania indywidualne – poszukiwanie źródła tzw. choroby i objawów, sprecyzowanie, w jakiej fazie SBS-u jest osoba (aktywna, zdrowienia), odnalezienie przyczyny objawów chronicznych – szyna lub zapętlenie objawów, omówienie komplikacji.

💙 interpretacja diagnoz i dokumentów medycznych zgodna z 5 Prawami Natury

💙 wyjaśnienie wątpliwości w ramach ścieżki edukacyjnej uczestników szkoleń

Komentarze są wyłączone.