SBS piersi

Kobieta przeważnie doświadcza „przywiązania do dziecka lub partnera” w jej piesiach. Dlatego rak piersi jest najczęściej występującym rakiem u kobiet.

W Germańskiej Nowej Medycynie mamy do czynienia z 2 typami raka piersi:
– rak gruczołów mlecznych, widziany jako zwarty guzek
– rak przewodów mlecznych, w medycynie znany jako śródprzewodowy rak piersi, który najczęściej nie jest zauważany podczas fazy aktywnej konfliktu. Kobieta jedynie może czuć lekkie ciągnięcie w miejscu dotkniętym konfliktem w piersi oraz, gdy przebieg fazy aktywnej jest intensywny, pierś może się zmniejszać, a sutek wciągnąć.

Dodatkowo skóra właściwa piersi może również zostać dotknięta konfliktem i spowodować rozwinięcie się tzw. „raka skóry”, który jest kolejnym przeżytym konfliktem na skutek odczucia „skalania/obrzydzenia” z powodu procesu toczącego się w/na piersi. Również naskórek może zareagować w wyniku przeżycia przez kobietę konfliktu rozłąki – oderwania od piersi – patrz opis SBS przewodów mlecznych.

W przypadku stwierdzenia raka piersi w pierwszej kolejności trzeba się zastanowić nad następującymi kwestiami:
– czy miejsce dotknięte zmianą to przewód mleczny czy gruczoł mleczny
– ustalenie ręczności
ustalenie w jakiej fazie Biologicznego Programu Natury (tzw. SBS-u) znajduje się kobieta

piers_recznosc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapoznaj się z tabelą objawów fazy aktywnej i zdrowienia piersi.

 

Ponieważ tematy konfliktów różnią się od siebie i przebiegają na dwóch różnych tkankach, ośrodki sterujące SBS-em w mózgu też będą różne.

piers_listki zarodkowe

Gruczoły mleczne sterowane są w móżdżku i należą do mezodermy archaicznej. Jak wynika z 3 Prawa Natury komórki tkanki mezodermy archaicznej dzielą się w fazie aktywnej (przyrost), a w fazie zdrowienia następuje ich redukcja dzięki pożytecznej pracy mikrobów.

Przewody mleczne wykształciły się z ektodermy i sterowane są przez ośrodek sensoryczny znajdujący się w korze mózgowej. Zgodnie z 3 Prawem Natury w fazie aktywnej następuje owrzodzenie tkanki (zmniejsza się jej ilość), a w fazie zdrowienia mamy do czynienia z odbudową tkanki.
Oba ośrodki sterują organem (piersią) po przeciwnych stronach (=unerwienie skrzyżowane – prawa pierś / lewe HH, lewa pierś / prawe HH).

 

gruczoly mleczneGruczoły mleczne – Gruczolak piersi

Konflikt:  troska lub kłótnia
Faza aktywna: przyrost zwartego guza, który jest niczym innym jak powiększonym gruczołem mlecznym, który produkuje więcej mleka. Podczas tej fazy kobieta ma zwiększoną produkcję mleka w piersi dotkniętej konfliktem, mleko może wypływać z sutka nawet wtedy gdy kobieta nie karmi piersią (gdy karmi dziecko – pierś dotknięta konfliktem ma zawsze więcej mleka). Jeśli faza aktywna jest intensywna guz może być wyczuwalny w badaniu palpacyjnym już po kilku tygodniach. Pierś robi się większa.
Guz przestaje rosnąć tylko wtedy, kiedy dojdzie do rozwiązania konfliktu.
Faza zdrowienia: rozkładanie guza przy udziale mikrobów – prątków gruźlicy (jeśli są obecne w organizmie; jeśli nie – guz zostaje otorbiony). Proces ten jest bolesny, jest to ostry przeszywający ból w miejscu dotkniętym konfliktem.  Wynika to z tego, że w miejscu dotkniętym konfliktem toczy się proces zabliźniania. Ten rodzaj bólu jest charakterystyczny podczas fazy zdrowienia tkanek kontrolowanych w móżdżku, np. półpasiec (skóra właściwa).
Biologiczny sens:
 wytworzenie dodatkowych komórek ma na celu dostarczenie osobie, o którą kobieta się troszczy, większej ilości mleka. W ten sposób organizm matki / partnerki stara się wspierać potrzebującego.

 

przewody mleczne

Przewody mleczne – Rak wewnątrz-przewodowy – rak nieinwazyjny przewodowy sutka, in. rak śródprzewodowy (łac. carcinoma intraductale a.carcinoma ductale in situ, CDIS; ang. ductal carcinoma in situ, DCIS)

Konflikt: rozłąka (ten konflikt trzeba sobie wyobrazić na podobnej zasadzie jak rozłąka w przypadku naskórka – „oderwanie od ciała” – oczywiście w przypadku piersi chodzi o „oderwanie się od piersi” ; często przy przeżyciu konfliktu rozłąki objawy są i w przewodzie i na naskórku piersi)
Na marginesie: rak sutka zalicza się do zmian przewodu mlecznego z uwagi na to, że sutek wykształcił się z nabłonka płaskiego pokrywającego przewód mleczny.

Faza aktywna: owrzodzenie, czyli zanik komórek nabłonka płaskiego wyściełającego przewód mleczny. Może dojść do wystąpienia znieczulicy – kobieta nie ma czucia w sutku oraz w skórze otaczającej pierś (sutek i skóra otaczająca pierś to też ektoderma). Może dojść do wciągnięcia sutka lub skóry – wtedy pierś dotknięta konfliktem staje się mniejsza.
Faza zdrowienia: po rozwiązaniu konfliktu dochodzi do sytuacji, kiedy to miejsce dotknięte konfliktem obrzmiewa, sączy się z niego wydzielina (jak przy normalnym stanie zapalnym). Jednak jeśli wydzielina  nie ma ujścia (z powodu obrzęku w przewodzie), może dojść do zatoru – pierś robi się obrzęknięta, gorąca, zaczerwieniona, puchnie i powiększa się; procesowi temu towarzyszy ból. Gdy z piersi zacznie wypływać mleko jest to bardzo dobry znak – oznacza to, że wydzielina znalazła ujście.
Na marginesie: terapia, którą można podjąć w momencie zablokowania przewodu mlecznego: spijanie mleka przez dziecko/partnera, chłodne okłady (np. z liści kapusty), masowanie.
Powraca czucie, a w zasadzie pojawia się hiperstezja czyli przeczulica. Sutek i skóra są wrażliwe na każdy dotyk.
Biologiczny sens: powiększenie światła przewodu, tak aby możliwy był większy spływ mleka w związku z przeżywanym konfliktem rozłąki, żeby mleko łatwo wypływało z piersi gdy straciło się dziecko, które by to mleko wyssało.

piers_budowa

Medycyna konwencjonalna nie zna powyższego podziału, nie rozróżnia fazy aktywnej oraz fazy zdrowienia. Wszystko co charakteryzuje się szybkim przyrostem komórek lub zmianami w strukturze tkanki uważane jest za złośliwe…

Zapytacie: jak ktoś może umrzeć na raka piersi? Po pierwsze może zaistnieć sytuacja, że faza aktywna konfliktu trwa bardzo długo i dochodzi do kacheksji, czyli wyniszczenia organizmu lub też dochodzi do tzw. „przerzutów”, czyli uderzeń nowych szoków konfliktowych – niestety najczęściej z winy lekarza, który bombarduje pacjenta diagnozami i czyhającymi nań zagrożeniami.

 

Kiedy powinno się ingerować w raka piersi? Np. Kiedy kobieta czuje się oszpecona z powodu widocznego guza, lub kiedy guz przebija skórę i mamy do czynienia z „otwartą i śmierdzącą” piersią. Otwarta pierś może również powstać w wyniku ingerencji chirurgicznej – przecięcia skóry lub punkcji.

Gdyby lekarze podochodzili do terapii na zasadzie wspierania organizmu podczas toczących się procesów, a nie ingerencji i walki z objawami – wtedy większość pacjentów mogłaby spokojnie przejść nawet najbardziej skomplikowane zdrowienie.

–> obejrzyj wykład Carolin Markolin nt. raka piersi.

–> Relacje dot. SBS-ów piersi  ze strony http://www.germanska-nowa-medycyna.pl

artykuł „Mleko na uspokojenie – konflikt „KŁOTNIA”

Zapoznaj się z tabelą objawów fazy aktywnej i zdrowienia piersi.

Materiał przygotowano na podstawie strony C. Markolin –http://learninggnm.com/documents/sp-breastcancer.html

Grafika – David Munnich oraz wykład C. Markolin

Jedna odpowiedź na „SBS piersi

  1. Pingback:Piersi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.