LOGO 5 Praw Natury (symbolika)

Logo 5 Praw Natury…
Jest symboliczne.
Zawierające w swej prostej grafice kwintesencję wiedzy o 5 Prawach Natury – a więc tkankach wykształconych z trzech listków zarodkowych i ich ewolucyjnego rozwoju.

Najgłębsza warstwa żółta endoderma – najbardziej archaiczny listek zarodkowy, z którego wykształciły się najbardziej podstawowe narządy i funkcje umożliwiające przetrwanie – pobieranie pokarmu, trawienie, wchłanianie, przesuwanie pokarmu i wydalanie niepotrzebnych resztek. Również rozmnażanie i oddychanie.
To, co jest niezbędne do życia i do przeżycia.

Kolejna warstwapomarańczowamezoderma przyległa do żółtej – obrazuje ewolucyjny rozwój osobnika, który zrealizowawszy podstawowe funkcje życiowe (=endoderma), mógł zacząć lepiej przystosowywać i rozwijać się, a więc – osłaniać przed warunkami zewnętrznymi – wiatrem, słońcem i zmianą temperatur (pierwsze skóry – skóra właściwa, otrzewna, opłucna, osierdzie). Tu również pojawiają się pierwsze relacje społeczne i „czucie” – potrzeba opieki nad innymi osobnikami („troska” ->pierś).

Trzecia warstwa pomarańczowa mezoderma – jednak sąsiadująca z czerwoną – symbolizuje kolejny ewolucyjny krok ku udoskonaleniu osobnika.
Tu następuje wykształcenie aparatu ruchu – kości, mięśnie, tkanka łączna i tłuszczowa – na tym etapie osobnik może przemieszczać się, rosnąć w masę i siłę. Polowanie, bieganie, chwytanie, wysiłek fizyczny – nie byłyby możliwe bez narządów dających nam siłę i stabilność.

I kolejna warstwa„najmłodsza”najbardziej zaawansowana i wyrafinowanaczerwonaektoderma – umożliwiająca zmysłowy odbiór otoczenia, utrzymanie kontaktu i bliskości oraz regulująca zachowania stadne.

Zauważ, że czerwona warstwa – ektoderma nie posiada jednolitej granicy, z jej brzegów wystają czerwone muśnięcia pędzla kierujące kolor czerwony na zewnątrz – to symbol naszego ciągłego rozwoju i kształtowania się nowych możliwości – w nas…
Ektoderma w swym wyrafinowaniu daje najwięcej możliwości elastycznych zmian konfliktowych wzorców, a więc to tu obserwujemy zmiany nawyków, porzucanie starych przyzwyczajeń i tzw. spontaniczne uzdrowienia.

Logo autorstwa: Monika Stawicka
Logo  jest własnością www.5prawnatury.pl 

Komentarze są wyłączone.