Astma

Artykuł ten to część korespondencji pomiędzy uczestnikami forum. Jest on ważny ponieważ porusza temat astmy. Zastanawiam się, czy astma oskrzelowa lub krtaniowa przy dużej masie konfliktowej stanowi rzeczywiste zagrożenie dla życia /niedotlenienie, uduszenie/? Czy tylko stan astmatyczny jest takim zagrozeniem. I jak się ma do tego stosowanie środków sterydowych i innych wziewów w świetle GNM? Masa konfliktowa zgromadzona podczas aktywności, oraz czas trwania konfliktu zawsze ma wpływ na intensywność kryzysu epileptoicznego. Istnieją konflikty, które po aktywności dłuższej niż 9 miesięcy, w kryzysie epileptycznym kończą się śmiercią osobnika – to konflikty związane z „utratą rewiru”. Jeśli chodzi o astmę: – astma krtaniowa… czytaj dalej